web2.jpg

Sraz příznivců terénních a enduro motocyklů 

CLASSIC ENDURO

PŘELOUČ 7. 8. 2021

UPOZORNĚNÍ! 

Velmi nás těší Váš velký zájem o účast na jízdách na CLASSIC ENDURO PŘELOUČ 2021. Bohužel pro zachování bezpečnosti účastníků na starších strojích, musíme omezit přihlášení do kategorie do r. v. 1993 na 30 účastníků. Nadále do této kategorie přijmeme jen jezdce účastnící se v minulosti a jezdce na motocyklech starších roků výroby. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 

Jaký byl ročník 2018?

PROPOZICE / PROPOSITION

(ENGLISH VERSION BELOW)

Pořadatel

Cross Klub Přelouč

Pořádá parta přátel, jezdců a majitelů starších enduro strojů, vzpomínajících na zlaté časy československého endura

Kontakt

Michal Griger / grigermichal@seznam.cz / tel. 724 891 616; 604 324 129

Norbert Borský / norbert.borsky@volny.cz / tel. 606 235 583  

Bohumír Čáp / Bohumir.Cap@avia.cz / tel. 775 708 274

Místo konání 

Dirt Drift Arena Přelouč – www.buggyprelouc.cz 

Značená odbočka přímo u jediného mostu přes Labe v Přelouči (též šipky Excalibur Army)

Stylová roubenka, občerstvení, WC, sprchy, kemp (v době konání akce v provozu)

Přespání v areálu – 50 Kč / osoba

Trať 

Malý zkušební tankodrom u bývalého vojenského opravárenského závodu (nyní Excalibur Army).   

Vyznačen krátký okruh enduro charakteru (RZ) cca 10 min. Na trati se nachází malé výjezdy, sjezdy  (max. převýšení 3 m ☺) a přírodní pasáže.

Povrch – kamenitý, navážka 

V obtížnější sekci možno objet. Lehce sjízdné pro kývačky, Libeňáky, Jawy90, pěkné svezení i pro rychlé motocykly 8.0 let. 

Zdravotnická služba

Přítomna po celou dobu akce (sanita vedle roubenky).

Časomíra, výsledky 

pravidelnost — Jarda Šebestián

enduro – RZ — Michal Griger    

Startovné        

jezdec účastnící se jízd po vyznačené trati – 500 Kč

Přihlášení  

ZDE (formulář)

– na mailové adrese: grigermichal@seznam.cz

– na telefonním čísle: +420 604 324 129 / +420 724 891 616  

Každý účastník při přejímce svým podpisem na závazných pravidlech potvrdí svojí způsobilost, včetně zdravotní, schválené svým lékařem.  Podpisem stvrzuje svoji zodpovědnost  za škody na zdraví a majetku způsobené jím, sobě i jiným (závodník, vystavovatel, pořadatel, divák).

Kategorie

73   motocykly do roku výroby 1973 , jezdci do 54 let

73/55+  — motocykly do roku výroby 1973 , jezdci nad 55 let

83 —  motocykly do roku výroby 1983  , jezdci do 54 let

83/55+ — motocykly do roku výroby 1983 , jezdci nad 55 let

93 — motocykly do roku výroby 1993  , jezdci do 54 let

93/55+ — motocykly do roku výroby 1993 , jezdci nad 55 let

Expert   moto do 175ccm, roku výroby 1983, jezdci nad 60let + jezdci nad 70let s moto bez omezení

70+ — jezdci nad 70 let v kategoriích 73/55+  a  83/55+

ČZ  Enduro   

 

Pořadatel si vyhrazuje právo přemístit jezdce a motocykl do kategorie dle jeho uvážení!

Protesty proti přihlášeným motocyklům v daných kategoriích lze podat do ukončení uzavřeného parkoviště v 9 hodin, v parkovišti budou označené dle dané kategorie.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

6. 8. 2021  

— příjezd, výstava

— beseda s jezdci, promítání dokumentů ve stylové roubence v areálu 

 

18.00–19.30 prezentace, přihlášení 

20.00 rozprava s účastníky 

 

7.8.2021 

— výstava nejen soutěžních, terénních a veterán motocyklů,  prosím své motocykly přivezte 

(vymezený prostor nad roubenkou)

 

7.00–8.30 PREZENTACE 

— rozdělení do skupin dle stáří stroje a jezdce

 

7.00–8.30 OTEVŘENÍ PŘEDSTARTOVNÍHO PARKOVIŠTĚ

— každý účastník jízd umístí svůj motocykl do ohraničeného parkoviště

— nebudou  vpuštěny motocykly bez samolepky označující kategorii a bez čitelného startovního čísla.

 

8.30–9.00 UZAVŘENÍ PARKOVIŠTĚ

— každému, kdo  neodevzdá svůj motocykl do 8.29 hodin do určeného parkoviště (na krátkou výstavu všech zúčastněných strojů) bude přičteno 60 sekund k dosaženému času v závodě

 

8.50 ROZPRAVA

— nutná účast  všech

— připomínky k bezpečnosti, trati a organizaci

9.10–12.00 VOLNÉ JÍZDY DLE KATEGORIÍ

 

9.10–12.00 JÍZDY PRAVIDELNOSTI DLE KATEGORIÍ

— při volném ježdění si každý jezdec při průjezdu startovací a cílové brány určí min. 2 / max. 3 měřená kola  

— vyhrává jezdec s nejmenším rozdílem časů

— na trať budou puštěny motocykly dle označení kategorií samolepkou na přední číselné tabulce

(samolepku dostane každý  při přejímce)

 

9.10–9.50 JÍZDY KATEGORIÍ: 73, 73/55+, 83/55+  

9.50–10.30 JÍZDY KATEGORIÍ: 83, 93, 93/55+

10.30–11.20 JÍZDY KATEGORIÍ: 73, 73/55+, 83/55+

11.10-12.00 JÍZDY KATEGORIÍ83, 93, 93/55+

12.00–13.00 PŘESTÁVKA

12.50 ROZPRAVA S JEZDCI

13.10–16.00 ZÁVOD ENDURO RZ

— start jednotlivě v přiděleném čase startu (na 3 kola), časy budou vyvěšeny do 12.00  

— vyhrává jezdec s nejmenším časem v dané kategorii

— každý jezdec si počítá svá ujetá kola sám, v cíli posledního (3. kola) projede cílovou branou

— při  projetí prvního a druhého kola projíždí volnou branou vedle

— rozhoduje čas za daný počet kol +  trestné sekundy: 

nepřistavení do uzavřeného parkoviště v 8.30  + 60sekund!

nedodržení přiděleného času startu + 60 sekund!

— pokud se někdo nestihne dostavit na start ve svém čase, lze požádat o přidělení času nového, 
přičítají se trestné sekund

— prosím požádejte svůj doprovod, aby vám kontroloval počet kol, zajetí do cílové brány po absolvování

3. kola. Většina sice umí počítat do tří, ale věřte že závod na tak členité trati je náročný a těch 30 minut se zdá věčnost. Každý rok s tím má mnoho jezdců  problémy. Při tak velkém počtu jezdců na trati nejsme schopni zaručit vás včas upozornit na projetí cílem. 

 

15.30–17.00 2. NEPOVINNÝ ZÁVOD ENDURO RZ

— počítá se lepší čas z obou jízd (možnost opravy prvního závodu)

— při nepředvídatelném časovém prodlení může být na rozhodnutí pořadatele zrušeno.

 

17.30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

— závod pravidelnosti – vyhlášeno bez rozdělení kategorií ! prvých 10 míst 

— závod enduro RZ – vyhlášeny první 3 v každé kategorii

— vyhlášení hrdinů, nejlepších účastníků...

 

18.30 PÁRTY, HUDBA, PIVO, POKEC, PROMÍTÁNÍ

 

Časový plán se může dle okolností změnit

PROPOSITION

The meeting of off-road and enduro motorcycles fans 7.8.2021

 

The organizer

Cross Klub Přelouč

Contact

Michal Griger / grigermichal@seznam.cz / tel. 724 891 616; 604 324 129

Norbert Borský / norbert.borsky@volny.cz / tel. 606 235 583  

Bohumír Čáp / Bohumir.Cap@avia.cz / tel. 775 708 274

Location

Dirt Drift Arena Přelouč – www.buggyprelouc.cz 

Refreshment, WC, showers, camp

Overnight stay on the premises – 500 CZK / 19 EUR

The track

The little test tankodrom.

There is the short enduro round (RZ) – 12 min.

Starting fees   

The racer – 500 CZK / 19 EUR

Registration

CLICK HERE (form)

– email address: grigermichal@seznam.cz

Each racer is responsible for his rideability, health, liability demages caused to yourself and other participants. This must be signed by the racer.

Categories

73   motorcycless till yom 1973, racers till 54 yrs

73/55+  — motorcycless till yom 1973, racers over 55 let

83 —  motorcycless till yom 1983, racers till 54 let

83/55+ — motorcycless till yom 1983 ,racers over  55 let

93 — motorcycless till yom 1993, racers till 54 let

93/55+ — motorcycless till yom 1993, racers over 55 let

Expert —  motorcycles till 175ccm, yom 1983, racers over 60let + racers over 70yrs, motorcycles – no limits

70+ — racers over 70 yrs in categories 73/55+ a 83/55+

SCHEDULE

6. 8. 2021  

— approach, exhibition

— meeting with racers and projection of the documents from last century competitions

 

18.00–19.30 presence, registration  

20.00 meeting with participants

 

7.8.2021 

— the exhibition - during all day

 

7.00–8.30 PRESENCE

7.00–8.30 PRE-LAUNCH MOTO PARKING WILL BE OPENED

— each racer has to place his motorcycle here

8.30–9.00 CLOSED PARKING

 

8.50 MEETING

— participation required

— track, safety and organization comments

9.10–12.00 RIDES (BY CATEGORIES)

 

9.10–12.00 THE RACE

— Each racers has to fix the least 2 and max 3 measured rounds (start and finish).

— The winner will be the racer who will have the minimal difference of times.

 

9.10–9.50 CATEGORIES: 73, 73/55+, 83/55+  

9.50–10.30 CATEGORIES: 83, 93, 93/55+

10.30–11.20 CATEGORIES: 73, 73/55+, 83/55+

11.10-12.00 CATEGORIES: 83, 93, 93/55+

12.00–13.00 BREAK, MOTO EXHIBITION

12.50 MEETING WITH RACERS

13.10–16.00 ENDURO RZ

— individual start - 3round (it can be changed for older racers – 2 rounds ) 

—  start time for each racer will be on the bulletin board

— the winner will be the racer with the best time in each category

— each racer will count his rounds himself 

— the free gate must be gone through after 1st and 2nd round

— the finish gate must be gone through after the 3rd round

— the race time +  time penalty (sec):

The motorcycles is not be in closed parking (time 8:30)  + 60 sec !

The breach of the start time + 60 sec  !

— there is possibility to ask for the new start time (no time penalthy)

15.30–17.00 2ND FREE ENDURO RZ (voluntary)

— the best time of the both rides will be counted (1st time can be corrected)

 

17.30 CEREMONY

— závod pravidelnosti – the best 10 riders of all categories will be announced

— enduro RZ – the best 3 riders of each category will be announced

 

18.30 PARTY, GRILL...

 

The schedule can be updated

 

 
 
 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now